Հեռ․ (+374)11202860, (+374)11202877
Sevan Trout

Մեր գործունեությունը

Картинка

«Սևանի իշխան» ընկերությունը իրականացնում է Սևանի իշխանի մանրաձկան արտադրության, ձկան վերամշակման, պատրաստի արտադրանքի մարքեթինգի և վաճառքի հետ կապված գործառույթները Հայաստանի տարածքում և արտերկրում: Ընկերությունը նաև իրագործում է Հայաստանում բուծված ծիածանախայտ իշխանի և թառափի վերամշակման և իրացման հետ կապված բոլոր գործառույթները: